Hvalpens udvikling

0 - 8 uger

Fødsel- og sanseudviklingsperiode (0-3 uger)

Tæven skal have fred og ro, og have lov til at passe sine hvalpe så uforstyrret som muligt. Hvalpene har rigeligt at gøre med at die, sove og holde sig varme. Det er af helt vital betydning at hvalpene har nærkontakt til de øvrige søskende, og ikke mindst deres mor. Når hvalpene nærmer sig 3 ugers alderen er de meget modtaglige for prægningen på mennesker. Indtil da bør det kun være de mennesker, der bor i huset, der håndterer hvalpene. Altså ingen gæster.

I de første uger er hvalpens centralnervesystem stort set inaktivt. Hvalpene er modtagelige for meget få og enkle informationer, herunder tævens sindsstemning, lige som de reagerer på kulde og varme og er i stand til at regulere deres kropstemperatur ved at søge enten ind til eller væk fra søskende og tæven.

Tæven stimulerer hvalpene til urinering og afføring ved at slikke dem bagi. Tæven vil typisk spise hvalpenes afføring, hvilket man ikke skal bekymre sig videre om. Det er en helt naturlig adfærd, som er nedarvet fra ulven.

Efter 10 - 14 dage begynder hvalpene at få øjne, men er dårligt seende de første par uger efter at øjnene er åbnet. Hvalpene kan lugte, høre og begynder at kravle for sidst i perioden at kunne gå.

Det er vigtigt, at hvalpen selv får lov til at søge og arbejde sig frem til tævens dievorter. Dette danner grundlaget for søgeudviklingen senere i hundens liv.
 

Flokprægningsperiode (3-5 uger)

Når hvalpene er omkring 3 uger gamle, ville de, hvis de var født som vildhunde eller ulve komme ud af hulen og blive introduceret for resten af flokken. Denne periode kaldes for prægningsfasen, fordi det er her hvalpen bl.a. lærer hvilken art den tilhører. Hvalpen skal således lære, at den tilhører arten hund, men at den også skal acceptere mennesket som en del af dens flok, hvorfor opdrætteren nu dagligt skal håndtere hvalpene. Opdrætteren bør tage hvalpen fra flokken, og i fred og ro nusse, kæle, tale med den. Dette giver også opdrætteren en mulighed for at undersøge om hvalpen er sund og rask. Jo mere kontakt med venlige mennesker, både børn og voksne, hvalpen får i denne periode jo bedre.
 

Social tilpasningsperiode (5-7 uger)

Det er i denne periode at hvalpene begynder at finde hierarkiet i flokken. De begynder at lege voldsommere. Dominans- og underkastelseslegene begynder i denne periode, hvilket er en vigtig del af hundens socialisering

Tæven påtager sig i stadigt større grad rollen som førerhunden, og dens leg med hvalpene har til formål at opdrage hvalpene. Tæven kan f.eks. placere et kødben eller andet lækkert i midten af flokken, hvorefter hun typisk afventer hvalpenes reaktion. Den første hvalp, som rent instinktivt forsøger at tage benet vil blive sat på plads af tæven. Selv om det kan virke voldsomt, er det en nødvendig del at hvalpens indlæring omkring flokadfærd og rangorden i flokken. Interessen for lugte øges. Lugtesansen trænes i denne periode, og hvalpen er nu i stand til at søge efter godbidder.

Omkring 6 ugers alderen udvikles interessen til at bringe bytte tilbage til mennesket. F.eks. vil det at jagte en lille bold være noget som hvalpen vil have både stor glæde af. Det skal dog bemærkes at der kan være stor forskel på de enkelte hvalpes motivation til at jage.

Hvalpens øjne og ører er nu fuldt udviklede, og dens motorik bør være veludviklet.

For hvalpens udvikling er det vigtigt at den præsenteres for spændende opgaver. F.eks. er en halvliters plastikflaske med lidt mad i en glimrende måde at stimulere hvalpen på. Opgaverne må ikke være for svære, da hvalpens initiativ ikke må dræbes, men skal motiveres.

 

8 uger til 4 måneder

Lederprægningsperiode (7-12 uger)

Hvalpes lederprægning udvikles i denne periode. Hvalpen er nu kommet så langt i dens mentale udvikling, at egentligt indlæring/træning kan påbegyndes. Igen er der vigtigt ikke at stille hvalpen overfor opgaver den ikke kan løse, da dette kan dræbe dens initiativ. Hvalpen har brug for succesoplevelser, som vil medvirke til at stimulere dens initiativ til løsning af opgaver i fremtiden.

Det er ligeledes vigtigt at hvalpen får så mange positive oplevelser som overhovedet muligt i denne periode, da den lagrer disse oplevelser som varige erindringer. Det vil sige at når hvalpen er blevet voksen, vil den stadigt bruge de erindringsbilleder den har fået som hvalp i lignende situationer. Gode erindringsbilleder giver en glad og rolig voksen hund, mens dårlige eller ingen erindringsbilleder vil give en usikker og urolig voksen hund.

De medfødte anlæg er nu i en hastig udvikling, og hvalpen er meget modtagelig for social tilpasning.

Den vigtige prægning skal fortsætte både i og udenfor hvalpens nye hjem. Lad hvalpen hilse på venlige, fremmede mennesker og hunde med forskelligt udseende. Både børn og voksne, folk med fuldskæg, brillebærere, folk i kørestol, med stok. Både små og store hunde, unge som gamle, lyse som mørke o.s.v.

Lad også hvalpen stifte bekendtskab med andre husdyr. Kæl og snak beroligende til hvalpen mens den tager kontakt og undersøger det uvante. Hvalpen er naturlig nysgerrig og initiativrig, og vil gerne undersøge sine omgivelser.

Tag også hvalpen med ud fremmede steder og start miljøtræningen. Begynd med korte ture i rolige omgivelser. Det er vigtigt at du fra begyndelsen viser dig som en god flokleder/vejviser, og viser hvalpen hvornår, hvor og med hvem/hvad hvalpen skal omgås. Igen er det vigtigt at hvalpen får mange positive oplevelser i forskellige omgivelser. Introducer gradvist hvalpen for nye miljøer. Lad hvalpen køre i bil, bus, tog o.s.v. Du bør også vænne hvalpen til bytrafik (cykler, biler, lastbiler o.s.v.), en gåtur på strøget og andre lignende steder vil også være en god ide.

Hvalpens selvtillid vil vokse i takt med antallet af positive oplevelser den bliver præsenteret for, og hvalpen vil snart følge dig tillidsfulgt overalt hvor du færdes.

Lad også hvalpen gøre sine egne erfaringer, uden at få for meget hjælp. En hvalp som får disse positive oplevelser, vil være godt rustet til at færdes i vores samfund som voksen.

Skrøne: Det er en skrøne, at hvalpen ikke må tages med ud før den er færdig med hvalpevaccineringsprogrammet, fordi hvalpen i så fald vil blive syg. Hvis hvalpen i øvrigt er sund og rask, og er i gang med et vaccinationsprogram, kan du trygt tage den med ud efter den 8. uge. De positive oplevelser hvalpen får med mennesker, miljø m.m. er fundamentale for hundens trivsel som voksen, og de overskygger lagt den meget lille risiko der er, for at hvalpen kan blive smittet og syg. Er du i tvivl så spørg din dyrlæge.
 

Halve kønsmodningsperiode (3-4 måneder)

Mellem den 3. og 4. måned indtræffer den såkaldte halve kønsmodning, hvor en øget produktion af mandligt kønshormon (testosteron) både hos tæver og hanhund finder sted.

Både aggressivitet og dominans forøges i denne periode, og hvalpen vil naturligt forsøge at stige i hierarkiet, og udfordre andre i flokken.

Det er vigtigt, at hunden ikke får succes med at styre begivenhederne. Man skal hjælpe hunden til at forstå husreglerne, bl.a. derved finde sin plads i "flokken". Når hvalpen forsøger noget den ikke må kan man med fordel aflede dens opmærksomhed med en lille træningsøvelse.

Man kan med fordel lave små samarbejdsøvelser med hvalpen, som vil styrke samarbejdet,  og bekræfte det positive lederskab. Vær tålmodig og træn kun i korte sekvenser ad gangen.

Nogle hvalpe påbegynder jagtlege, især med børnene. Det er en god investering at lære børnene hvordan man bør lege med hvalpen, således at de ved hvad man må og hvad man bør undgå.

Hvalpen vil forsøge at erobre en sko, legetøj eller andre interessante og "forbudte ting". Hvalpen må ikke få held med denne adfærd, derfor må du ikke løbe efter den, når den har taget en forbudt genstand. Afled i stedet hunden. Afledningen kan bestå i at få hundens opmærksomhed - eksempelvis med en godbid - når hunden kommer til dig, så byt genstanden med en godbid. Genstanden fjernes efterfølgende.

Hvalpen skal fortsat have mange positive oplevelser med mennesker, hunde og nye miljøer.

I denne periode skifter hvalpen muligvis sine første tænder, hvorfor den tygger og gnaver en del. Sørg for at hvalpen har gode ting at tygge i for at lindre de ømme gummer, ellers finder den selv på noget! Det kan også være nødvendigt at opbløde fodret i vand, hvis den skifter mange tænder på samme tid, og dermed får meget ømme gummer.
 

Rolig periode (4-7 måneder)

Hvalpens hormonproduktion er stabiliseret hvorfor perioden betegnes som rolig. Hvalpen er meget modtagelig for indlæring. Det er ideelt at tage hvalpen med til hvalpetræning i denne periode.

Rangordenen i flokken bør være på plads nu.

Den mest behagelige måde for hunden, og dermed også den mest effektive indlæringsmetode er at gøre træningen til en leg. Al indlæring bør derfor være lystbetonet, da det er den mest behagelige måde at lære på for både hund og ejer. Hunden husker lystbetonet indlæring, og er mere motiveret for selv at prøve at løse opgaver.

Japansk spids er en alarm hund og begynder sidst i denne periode at blive meget vagtsom, og passe godt på sit hus og familie. Den vil gø af fremmede, der kommer i nærheden af dens hus og have. En japansk spids har nemt til at gø, og det er nødvendigt at opdrage på hunden så den ikke gør for meget.

Øvelser som at sidde, give pote, ligge, dække, rulle, give hals på kommando, gå zig-zag mellem benene er gode øvelser at begynde med. Træn også gerne spor. Involvér hele familien i at arbejde med hunden. Lad gerne større børn deltage i træningen, idet det er meget værdifuldt for begge parter. Træningen vil føre til at hvalpen vil få større respekt for børnene og se dem som "højere rangerende" i flokken. Lad dog altid en voksen iagttage børns træning med hunden. Sværhedsgraden af træningen kan langsom øges.

Når I går tur med hunden, så lad et barn eller en voksen løbe ud i terrænet og gemme sig. Umiddelbart efter at personen er ude af syne, slip da hvalpen og lad den søge efter personen. I starten kan man nøjes med en afstand på 10-30 meter i modvind (så hunden får fært af personen - vinden transporterer vores lugt). Hunden roses, når den finder den "forsvundne". Efter få gange er hunden i stand til at finde personen på større afstande. Afslut altid med at personen returnerer til den øvrige "flok" (familien), der således er samlet igen. Denne afslutning har stor betydning for hunden, nemlig at flokken er samlet.

I denne periode skifter hvalpen tænder, hvorfor den tygger og gnaver en del. Sørg for at hvalpen har gode ting at tygge i for at lindre de ømme gummer, ellers finder den selv på noget, og giv evt. opblødt mad. Vær opmærksom på om hunden får dobbelt sæt tænder, især hjørne tænder, lad ikke hunden gå længe med dobbeltsæt, altså hvor både mælketand og den ny tand er på samme plads, tal med dyrlægen om mælketanden evt. skal hives ud, så hunden ikke får et skævt bid.
 

Fysisk kønsmodningsperiode (7-10 måneder)

I denne periode bliver hunden fysisk kønsmoden. For hannen betyder det, at den begynder at "lette ben" når den tisser, og for tæven at hun kommer i sin første løbetid.

Dominans får mere tyngde for både hanner og tæver, og hunden prøver atter at kravle op ad rangstigen. Territorialbevidstheden bliver mere udtalt for både hanner og tæver.

Tæven kan blive lidt psykisk ustabil når hun kommer i sin første løbetid. I den første del af løbetiden er hun irritabel og afvisende over for hanhunde. Formålet med denne afvisning er at holde hanhundene væk indtil hun er højløbsk (parringsvillig fra det ca. 10. til 14. døgn). I denne periode er hun venlig og omgængelig. Herefter er hun igen afvisende over for hanhundene.

En tommelfingerregel for hvornår hunden er højløbsk er, at blodet er næsten klart. Langt de fleste tæver kommer i løb med 6-7 måneders mellemrum.

Man bør ikke lade en tæve parre før den er både fysisk og psykisk moden, hvilket er omkring når den er 2 år.

Det frarådes at stille store krav til træningen af tæven under løbetiden. Tæven kan være meget følsom og ustabil, hvilket kan medføre mistillid til dig som flokfører, hvis du presser den unødigt. Man kan komme til at ødelægge tidligere indlærte færdigheder.

I løbet af hele denne periode vil han hunden optræne sin evne til at stige i hierarkiet, hvilket kan være forbundet med nogle problemer overfor nogle familiemedlemmer.

Hunden må ikke få succes med at få stimuleret sin dominans. Skulle hunden eks. have erobret børnenes legetøj, og tilsyneladende forsvarer dette, så undgå konfrontationen. Afled i stedet hunden, byt genstanden med noget bedre, f.eks. hundens eget legetøj eller en godbid. Du kan også give den en kommando, f.eks. "dæk" og på den måde afbryde hundens handling. Brug aldrig vold, da det kun vil stimulere hundens dominans.

Også den underdanige hund "kvikker noget op" i denne periode. Hvis selvtilliden er lille, skal du give den små sejre, som f.eks. "trækkelege" med hunden, hvor den vinder stort set hver gang. Denne leg bør især leges med hunde med lidt selvtillid og initiativ.

Der er intet i vejen med hunden, hvis den ændrer sin adfærd i denne periode, det er blot hormonerne, der spiller ind. Vær opmærksom og vedholden i din opdragelse.

Efter kønsmodningsperioden vil hunden atter komme i balance.

Har du skabt et godt grundlag for samarbejde med hunden, og samtidigt etableret dig som en god vejviser vil perioden ikke syntes at være særligt vanskelig. Har du endnu ikke formået dette, så glæd dig over at denne periode ikke varer så længe.

Du bør i perioden ikke forvente for meget af hunden i træningsøjemed. Lav de øvelser hunden kender, og koncentrer dig om at vedligeholde disse. Er dit samarbejde med hunden godt, kan du gå forsigtigt frem med nye øvelser, men forbered dig på at hundens indlæringsevne ikke er som den plejer at være. Igen gælder det, at du kun skal træne meget moderat med en tæve i løbetid.
 

10 - 24 måneder, 24 måneder - 8 år

Anden rolige periode (10-17 måneder) 

Hunden har nu overstået den fysiske kønsmodning. Hunden er igen stabil, og meget modtagelig for indlæring. Du kan i denne periode opnå rigtigt gode træningsresultater, hvad enten du træner lydighed, agility, spor eller andet. I denne periode vil hunden fælde rigtig for første gang, og skifte langt det meste af sin pels. Den vil derefter få sin smukke voksen pels.

 

Psykisk modningsperiode (17-24 måneder) 

Den 3. kønsmodning indtræder i denne periode, som også kaldes psykisk modning. En vild hund, eller ulv vil forberede sig på at finde en partner i flokken. Den vil prøve kræfter med de andre flokmedlemmer i forsøget på at stige i hierarkiet, hvorfor dominansen vil blive mere udpræget. Hunde der ikke kan/vil indordne sig i flokken vil forlade denne.

Tamhunden gennemgår den samme udvikling, og den dominans den har trænet op i de første 2 kønsmodningsperioder vil den forsøge at gentage med mere kraft og vilje bag. Der kan også udvikles en aggressivitet mod andre hunde i denne periode. Som altid gælder det om at aflede hunden, når den udviser uønsket adfærd, som f.eks. knurren eller den med mimik og kropssprog signalerer aggressivitet. Afbryd den med at sige NEJ!, og giv den efterfølgende en kommando, og ros/beløn den når den har udført denne.

Langt den overvejende del af hundene volder ikke de store problemer, hvis man blot har formået at gøre forarbejdet rimeligt godt.

 

Voksenperioden (24 måneder - 8 år)

Nu er det til at høste frugterne af et forhåbentligt godt forarbejde. Er dette tilfældet kan man glæde sig over en stabil og ovenud elskværdig hund. Der er mulighed for at opnå rigtigt gode træningsresultater, lige som det sociale samvær med hunden er enestående.

Er forarbejdet lykkedes, bør der ikke længere opstå konflikter mellem hunden og familien, da rangordnen er helt på plads.

Selv om hunden ikke viser tegn på hverken det ene eller det andet problem, bør du stadigt bruge tid på at træne hunden. Husk på at den mindst lige så gerne vil arbejde sammen med dig nu, som den ville da den var hvalp. Hunden har stadigt behov for dig som en god vejleder, og ikke mindst tryghed i familien, hvilket du fortsat bør give den. En aktiv hund er en glad hund.
 

Alderdom (fra 8 år)

De fysiske funktioner hos hunden vil gradvist nedsættes i denne periode. Derfor skal du være opmærksom på at hunden ikke bliver overvægtig, ligesom du skal være opmærksom på muskelstivhed, gigt, ledproblemer generelt, tandproblemer og nedsat syn.

Mængden af motion skal tilpasses hundens tilstand, men det er af yderste vigtighed at holde hunden i gang.

Hunden skal stadigt stimuleres psykisk. Den fortjener stadigt at komme på dejlige ture, til stranden, i skoven og få oplevelser og møde andre hunde, samt få opgaver, der stimulerer den mentalt.